Mezinárodní studentské psychologické dny pořádají střídavě pracoviště z České republiky a ze Slovenské republiky. Jsme rádi, že 24. ročník byl svěřen Ústavu aplikované psychologie FSEV UK v Bratislavě. Srdečně na tuto událost zveme nejen všechny nominované studenty, kteří budou prezentovat nejlepší odborné soutěžní práce, ale i všechny další studenty, pedagogy a zájemce o obor psychologie.

Další ročník soutěže MSPD:

2026 – Katedra psychologie, PedF, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, CZE