Fakulta psychológie Paneurópskej vysokej školy v Bratislave si Vás dovoľuje pozvať na 22. ročník súťažnej odbornej medzinárodnej akcie pre študentov bakalárskych a magisterských študijných programov psychológie.


Súčasťou MŠPD 2023 bude aj vyhlásenie víťazných prác 23. ročníka celoslovenskej súťaže ŠVOČ a ocenenie víťazných prác v rámci českej národnej súťaže SVOČ.