O konferenci

Mezinárodní studentské psychologické dny jsou vědeckou soutěžní konferencí, které se účastní studenti bakalářských a magisterských programů psychologie. Během konference odezní příspěvky vítězů katedrových a fakultních kol soutěže studentské vědecké a odborné činnosti z českých a slovenských vysokých škol a univerzit. Cílem konference je prezentace zjištění studentských výzkumů z různých oblastí psychologie, výměna znalostí a zkušeností z teoretického bádání a empirického psychologického výzkumu, diskuse k závěrům z vědeckovýzkumných aktivit a k aktuálním společenským tématům. Součástí konference bude také vyhlášení vítězných prací 24. ročníku celoslovenské soutěže SVOČ a ocenění vítězných prací v rámci české národní soutěže.

Katedra psychologie University of New York in Prague Vás srdečně zve na 23. ročník soutěžní vědecké konference Mezinárodní studentské psychologické dny, která se uskuteční ve dnech 4. a 5. dubna 2024 v Praze.

Součástí této akce bude také 11. ročník International Student Research Conference pořádaná UNYP dne 5. dubna 2024 (https://www.isrc.unyp.cz/ )

Těšíme se na setkání s vítězi katedrových a fakultních kol studentské vědecké a odborné činnosti, se studenty, kolegy a všemi zájemci o psychologii a vědecký výzkum.

Kontakt na koordinátorku soutěže: jcemusova@unyp.cz