Mezinárodní studentské psychologické dny 28. 4. – 29. 4. 2022

Katedra psychologie Univerzity Palackého v Olomouci si Vás dovoluje pozvat již na 22. ročník soutěžní odborné mezinárodní akce pro bakalářské a magisterské studenty psychologie.


Součástí MSPD 2022 bude i vyhlášení tří vítězných prácí (za bakalářskou i magisterskou sekci) studentů ze slovenských kateder psychologie – 22. ročník celoslovenské soutěže ŠVOČ