Katedra psychologie University of New York in Prague si Vás dovoluje pozvat na 23. ročník mezinárodní odborné soutěžní akce pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů psychologie.

Součástí MŠPD 2024 bude take vyhlášení vítězných prací 24. ročníku celoslovenské soutěže ŠVOČ a ocenění vítězných prací v rámci české národní soutěže SVOČ.

Další ročníky soutěže MSPD:

2025 – Ústav aplikovanej psychológie, FSEV, Univerzita Komenského v Bratislavě, SKV

2026 – Katedra psychologie, PedF, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, CZE