Přihláška

Registrace soutěžících studentek a studentů

PŘIHLÁŠKA MSPD 2025:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7TD5n7QeQm-G0k0ExsF5OYQs8opkF3vxt0uge1B0_wPyYrQ/viewform

Milé studentky, milí studenti,

srdečně Vám blahopřejeme k výbornému umístění v katedrovém/fakultním kole soutěže studentské vědecké a odborné činnosti. Těšíme se na Vaše příspěvky a na setkání s Vámi na Mezinárodních studentských psychologických dnech na Ústavu aplikované psychologie Fakulty sociálnych a ekonomický štúdií Univerzity Komenského v Bratislavě. Prosíme o vyplnění základních údajů v registračním formuláři.

V případě jakýchkoli dotazů mě kontaktujte na adrese lenka.sokolova@fses.uniba.sk

Za organizační tým, doc. Mgr. Lenka Sokolová, PhD.

Soutěžící mohou využit při ústní prezentaci a při psaní odborného článku český, slovenský nebo anglický jazyk. Prezentace trvá 10 minut.

Registrace členů odborné komise probíhá do 24. 3. 2025 prostřednictvím registračního formuláře:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflegEkjjhKiT6uLe0t8MIn7B9IaRKZ5tRaK1pl2eqGZjAV7g/viewform

Přehled členů odborné komise najdete zde: https://mspd.upol.cz/?page_id=111

V případě změny prosíme o kontaktování organizátorky (Lenka Sokolová, lenka.sokolova@fses.uniba.sk)

________________________________________

Důležité termíny:

Zaslání soutěžních prací: 24. 3. 2025 na adresu mspd25@live.uniba.sk

Zaslání soutěžních prezentací: 21. 3. 2025 na adresu mspd25@live.uniba.sk