Přihláška

Registrace soutěžících studentek a studentů a členů odborné komise

Milé studentky, milí studenti,

srdečně Vám blahopřejeme k výbornému umístění v katedrovém/fakultním kole soutěže studentské vědecké a odborné činnosti. Těšíme se na Vaše příspěvky a na setkání s Vámi na Mezinárodních studentských psychologických dnech na Katedře psychologie University of New York v Praze. Prosíme o vyplnění základních údajů v registračním formuláři. Formulář k zajištění ubytování a stravování bude zveřejněn dodatečně.

V případě jakýchkoli dotazů mě kontaktujte na adrese  jcemusova@unyp.cz

Za organizační tým,
Mgr. et Mgr. Jana Ter-Akopow Čemusová

Informace k přihlášce:

  • Výzkumný projekt: a) realizován v rámci předmětu (seminární úkol); b) jedná se o BcDP; jedná se o MgrDP
  • Pokud jde o BcDP či MgrDP: a) před obhajobou; b) již obhájená
  • Projekt byl součástí grantu: a) ano, b) ne
  • Mentální podíl na projektu (uvést od 0-100% dle aktivit, který student v prezentovaném projektu realizova

Jasné deklarování podílu na soutěžní práci a specifikace, čímž vznikl nárok na autorství (sběr dat, projektování výzkumu, zpracování dat atd.).

Doplnění přihlašovacího formuláře – každý soutěžící by měl již v přihlašovacím formuláři uvést, zda byl výzkum realizován pod záštitou projektu nebo grantového úkolu.

Soutěžící mohou využit při ústní prezentaci a při psaní odborného článku český, slovenský nebo anglický jazyk.

Přihlašování soutěžících studentů je otevřeno do 04. 03. 2024 prostřednictvím registračního formuláře

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgD89qUiWDcRhphRHsYHPeoLe54muiYdT_DTmC5C8o2WeXqw/viewform?usp=sf_link

V případě přihlášení autorského kolektivu prosíme o registraci každého člena týmu.

________________________________________

Registrace členů odborné komise probíhá do 04.03.2024 prostřednictvím formuláře

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjY6K35IVqvcSQxLcyyd3dnLfZ2tJP2jjy1dSp3XvHhs1CuQ/viewform?usp=sf_link

________________________________________

Důležité termíny:

Zaslání soutěžních prací: 04.03.2023 na adresu psy@unyp.cz

Zaslání soutěžních prezentací: 02.04.2024 na adresu psy@unyp.cz