Soutěžní práce

Důležité termíny:

Zaslání soutěžních prací: 24. 3. 2025 na adresu mspd25@live.uniba.sk

Zaslání soutěžních prezentací: 21. 4. 2025 na adresu mspd25@live.uniba.sk

________________________________________

Z každého pracoviště lze přihlásit maximálně dvě soutěžní práce, a to do bakalářské nebo magisterské sekce. Do bakalářské sekce lze přihlásit výzkumné projekty, realizované v rámci odborných předmětů vyučovaných v 1. až 3. ročníku Bc studia nebo ještě neobhájené bakalářské diplomové práce. Do magisterské sekce lze přihlásit obhájené bakalářské diplomové práce nebo (ne)obhájené magisterské diplomové práce. Soutěžící či vysílající organizace přihlašuje projekt studenta, který realizoval a vytvořil na příslušné katedře.

Vítězné práce budou zvoleny na základě hodnocení členů odborné poroty sestávající ze zástupců všech institucí přihlášených do soutěže a také na základě hodnocení nezávislého oponenta, který zhodnotí písemné verze prací.

Soutěžící mohou využit při ústní prezentaci a při psaní odborného článku český, slovenský nebo anglický jazyk.

Kritéria hodnocení ústní prezentace (max. 50 bodů:
1) Obsah prezentace (struktura, adekvátnost informací, názornost a přehlednost prezentace) (max. 15 bodů)
2) Originálnost a aktuálnost výzkumného projektu (max. 5 bodů)
3) Metodologické aspekty výzkumného projektu (max. 10 bodů)
4) Ústní projev, rétorika a interakce s publikem (max. 5 bodů)
5) Dodržení časového limitu (10 minut) (max. 5 bodů)
6) Reakce na otázky a připomínky poroty a diváků (max. 10 bodů)

Kritéria hodnocení článku (max. 50 bodů):
1) Aktuálnost problematiky, originalita práce a společenská potřeba práce (max. 5 bodů)
2) Úroveň a kvalita teoretické části práce (max. 15 bodů)
3) Metodologický aspekt výzkumu (max. 15 bodů)
4) Zpracování výsledků práce a interpretace výsledků (max. 10 bodů)
5) Formální zpracování práce (max. 5 bodů)

Pokyny pro formální úpravu soutěžní práce:

POPIS PŘÍNOSU PROJEKTU: