Soutěžní práce

Důležité termíny: Zaslání soutěžních prací: 04.03.2024 na adresu psy@unyp.cz Zaslání soutěžních prezentací: 02.04.2024 na adresu psy@unyp.cz

________________________________________

Z každého pracoviště lze přihlásit dvě soutěžní práce, a to do bakalářské nebo magisterské sekce (dle aktuálního ročníku studia).

Vítězné práce budou zvoleny na základě hodnocení členů odborné komise sestávající ze zástupců všech institucí přihlášených do soutěže a také na základě hodnocení nezávislého oponenta, který zhodnotí písemné verze prací.

Soutěžící mohou využit při ústní prezentaci a při psaní odborného článku český, slovenský nebo anglický jazyk.

Pokyny pro formální úpravu soutěžní práce:

Šablóna príspevku